Press & Kontakt

KONTAKT MIDDAGSBJUDNINGEN: 
middagsbjudningen@gmail.com
Andrea Berglund 070 – 343 62 14

PRESS:
Från bjudningen på MDT 30/11 – 11

”Det överväldigande intrycket blir ett slott med tusen rum, där i vart och ett en febril och fantastisk verksamhet pågår. Styrkan i projektet är känslan av kontinuitet. Med gästerna vi har med oss blir det förflutna och det världs-omspännande närvarande. ”
– Ingegärd Waaranperä, Dagens Nyheter
Middagsbjudningen i DN 2.12.11

”Det motsägelsefulla kring Middagsbjudningen är inte något som upphovspersonerna varken väjer eller tar ansvar för. Det performativa projektet ställer frågor om exklusivitet och exkludering samtidigt som ett syfte är att skapa förutsättningar för oväntade möten och samtal som är så icke-hierarkiska som möjligt.”
Katarina Rosengren Falk, Femenistiskt Perspektiv.se
Feministisk middagsbjudning ställer frågor Feministiskt perspektiv 20111202

Från bjudningen på Högkvarteret den 24/5 – 11

”Målgruppen är alla som definierar sig som kvinnor och som är verksamma inom konst och kultur. Vi tyckte det fanns en brist på mötesplatser över generationsgränserna och då kan det här ge förutsättningar för att träffa kollegor, säger Louise Bladh till qx.se.”
Anders Backlund, QX
Dinera med Jenny Wilson och andra

”Det blir till ett intimt, intellektuellt samtal mellan personer som man skulle kunna tro kände varandra sedan innan. Själv håller jag mest tyst men går upp för den branta trappan tre timmar senare med en känsla av att ha varit på den näringsrikaste middagen på länge – nöjd med att inte ha suttit i en anonym publik med hundratals andra.”
Lina Kalmteg, Svenska Dagbladet
Få i publiken senaste scentrenden | Kultur | SvD

Från bjudningen på Dansens hus den 5/5-12

”Mellan akterna pågår samtalet oss middagsgäster emellan, om våra fantasigäster, yrken, erfarenheter, tankar …ett nyfiket samtal som blir en del av förställningen. För Middagsbjudningen är en interaktiv föreställning, där helheten blir större än summan av delarna.”

– Maina Arvas, Nummer

http://nummer.se/lady-gaga-till-bordet/

Lina Kalmtegs artikel om Middagsbjudningen i Svd

Middagsbjudningen i Västerbottens Kuriren inför bjudningen på Littfest

MB i VK

MB i VK

MB i VK

Annonser