Dansens Hus 5/5-12

»MIDDAGSBJUDNINGEN«

Ger;  Den fysiska berättelsen

39 Middagsgäster
3 Performativa akter
1 Judy Chicago’s ‘The Dinner Party’
1 Svulstig måltid
1 Sufflör

:Alltsammans hackas helt fint och stötes sedan med en träklubba, samt uppblandas under stötandet med en feministisk utopi, ett stycke bröd, så stort som ett kalkonägg, strategi, erfarenhet, samtal och ett stycke fett. När detta allt på föreskrivna sätt är väl sammanblandat, så brytes huvudskålen och käken bort, hjärnan tages ut, rensas ren, samt lägges på sitt förra ställe igen.

Med utgångspunkt i Judy Chicagos verk ”The Dinner party” bjuder Middagsbjudningen in till middag, samtal och tre performativa akter – du som definierar dig som kvinna är välkommen att bli en del av den fysiska berättelsen

Lilla scenen, Dansens hus kl. 18.00 – 21.00 5/5 2012

Dansens hus program

DOKUMENTATION;

Några ord till min käre pojkvän, ifall jag hade någon

Av: Veronica Zacco

Min käre man, om du vill mig vinna
när jag från singellivet börjat växa
utav din blivande äkta kvinna
tag för vår framtid denna läxa

Bota min ensamhet med tvåsamhet
och gör mig till din flickvän
säg: kvinnan är från annan planet
medan jorden tillhör oss män

Låt det icke dra ut på tiden
innan du sätter ringen på min hand
för inget stärker tvåsamhetsfriden
så som äktenskapets fasta band

Vara fru fyller inte många dagar
gör mig därför raskt till mamma
och så lyder än könslottens lagar
att män inte gärna kan amma

Om delad ledighet blir inget av
att gå hemma passar ej en man
för en god mor finns bara ett val
en duglig far gör så gott han kan

Jobba jämt, mer än du behöver
och spendera allt vi äger och har
när känslorna väl blommat över
kommer jag tvingas stanna kvar

Ockupera min tanke och kropp
om du våra löften vill bevara
ska vår framtid äga minsta hopp
måste du mig strängt förvara

För det finns hot mot vår lycka
en fara som lurar på öppen gata
lätt kan hon mig ifrån dig knycka
hotet lyssnar till begreppet ”flata”

Då jag utanför huset vill gå
se till att det inte blir en vana
ska det göras så låt mig förstå
att alla kvinnor är likadana

Lär dig läxan min ädle prins
och jag förblir din trogna maka
håll mig borta från lockande kvinns
så jag ej till lesbianismen går tillbaka


BILDER AV REBECKA BEBBEN ANDERSSON

FOTON

Feminismer benämns ofta felaktigt som teorier men är framför allt något man gör. Feminismer är praktiker som kan utföras oberoende av biologiskt kön och andra identitetsmarkörer. Feminism handlar alltid om kroppen på ett eller annat sätt!

Annonser